Riesman det ensomme massemenneske


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Dec. 15, 2018, 3:22 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 3.5 kB

HITS: 56

  1. ❤Riesman det ensomme massemenneske
  2. ❤ Click here: http://utingema.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjE6Imh0dHA6Ly9iaXRiaW4uaXQyX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6MzM6IlJpZXNtYW4gZGV0IGVuc29tbWUgbWFzc2VtZW5uZXNrZSI7fQ==
  3. På forhånd tak, Annemette Tolstrup Skrevet d. Det ensomme massemenneske, 1969 , der belyser tre samfundsmæssige perioder i Europa gennem de sidste 400-500 år. Der opstår jo en pinlig situation, hvis man oprigtigt svarer: »Jeg skal være alene, jeg frygter ensomheden. A De tre reaktionsmønstre 5 5.
  4. Det er imidlertid den ufrivillige ensomhed, jeg her har i tankerne. Det gruppestyrede massemenneske er samtidig det perfekte, anonyme redskab til udstødning af anderledestænkende. Heller ikke om samfundet som nøglen til sand glæde og fællesskab.
  5. Meningsracisme frem for kærlighed bliver styrende for flokkens adfærd. Og hvad har et billede fra 1963 med i dag at gøre, på en blog, som udelukkende skriver om sociale medier, kommunikation og hvad reklamebranchen gør og ikke gør. Sin af American Psycho 9 8. David Riesmans analyse har fået stor indflydelse på senere sociologiske og psykologiske teorier om psykologisk og social identitet samt på forståelsen og samspillet mellem personlighed og samfund. På forhånd tak, Annemette Tolstrup Skrevet d. I det følgende vil jeg redegøre for Thomas Ziehes begreber om den kulturelle frisættelse og de tre reaktionsmønstre og Sol Riesmans teori om den gruppestyrede identitet, samt redegøre for narcissisme ifølge Sigmund Freud og Karen Horney.
  6. LÆSERDEBAT - B Den narcissistiske Patrick Batman 11 8.
  7. The Lonely Crowd af David Riesman. Der er ikke mange, der kender amerikaneren David Riesman. Maj i New York i 2002, efter et langt liv. En bog som blev en øjeblikkelig succes, ikke kun i USA, men over hele Vesteuropa. Bogen fik allerede dengang hurtig kultstaus — derfor vil jeg også gerne den dag i dag, slå et slag for denne bog, som én af de bøger man bare må stifte bekendtskab med, hvis man arbejder med nye medier og individets interagerer med samfund et. Riesmans grundlæggende idé i dette pragtfulde værk, var, at mennesketyper ændrer sig over tid. I Middelalderen var folk fundamentalt set styret af traditioner og fulgte stammens og nær-samfunds eller kirkens reglementer. Men med Den industrielle Revolution fir individerne mulighed for selv at slå deres egne slag i deres liv, og på den måde, går fra at være ydrestyret, til at blive indre styrede. Det lyder helt Foucaultsk, hvilket der også godt kan tolkes i synet på mennesket, og dets ageren i verden — i hvert fald set udfra en dekonstruktivistisk optik. Riesman mener, at vi i dag dengang 1950 i det moderne forbrugersamfund er blevet gruppestyrede massemennesker, som lystrer de forskrifter og følger de impulser, som vi får fra de store oligopole selskaber, fra militæret og ikke mindst fra massen. Han mener, at vi alle er et produkt af disse tre selskaber, militæret og massen. Man kan sige, at Foucault og Riesman mødes omkring tanken om, at intet er universielt. Hvorfor læse denne bog? En konstruktion, som styrer os, og som vi vil agere udfra, ubevidst. Men uanset hvad, så havde Riesman ret. Men dét faktum gør måske denne fremmedhed, til den faktor der er med til at give os vores identitet … Hvem ved? Bogen er i hvert fald en af den slags lekture, som denne blogskribent bestemt mener er et must at have stående i sin fagbogs-bogreol. God sommer og god læselyst! Læs andre oplæg fra.

loading...

comments powered by Disqus