Mein Kampf 5


SUBMITTED BY: teodortct

DATE: June 1, 2016, 3:56 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 3.1 kB

HITS: 436

 1. şi de cea cerească, şi nimic nu să aleseră de dânşii" .1
 2. Din respect pentru adevăr şi istorie este cazul să amintim
 3. şi de o mişcare de rezistenţă gennană, recunoscută oficial abia
 4. la aniversarea a 50 de ani (20 iulie 1994) de la încercarea de
 5. atentat la viaţa fuhrerului „Ater, atu! trebuie să reuşească cu
 6. orice preţ — se adresa generalul-maior Henning von Tresckow
 7. contelui Claus von Stauffenberg, cel care avea să plaseze o
 8. bombă sub hărţile de război din biroul lui Hitler. Trebuie să
 9. demonstrăm lumii şi istoriei că mişcarea de rezistenţă a îndrăznit
 10. să facă acest pas decisiv. Restul nu mai are nici o importanţă" .
 11. Complotul nu a reuşit, gestul însă rămâne, ca simbol şi al unei
 12. alte Gennanii. Conspiratorii au acţionat încet şi cu maximă
 13. precauţie, datorită terorii exercitate de Gestapo, nevoiţi să respecte
 14. regulile conspirativităţii. Dar au existat şi alte mişcăride rezistenţă
 15. subterane: reprezentanţi ai social-democraţiei, ai sindicalişti/or, ai
 16. bisericii lutherane şi chiar unii militari de rang superior, precum
 17. feldmareşalul Envin Rommel <„ Vulpea din deşert"), în clandestini-
 18. tate a acţionat şi o organizaţie studenţească de la Universitatea din
 19. Mimchen, intitulată „ Trandafiml alb".
 20. încă d in 2febi~uariel936, subpreşedenţia scriitondui Thomas
 21. Mann, s-a creat un comitet pentm pregătirea „Frontuluipopular"
 22. din Gennania. Apelurile scriitorului la blândeţe, la umanitate, la
 23. raţiune au fost prea puţin ascultate şi unnate, iar valurile de
 24. emigrări, începând cu aprilie 1933, au diminuat din forţa de re-
 25. zistenţă a intelectualilor opozanţi regimului hitlerist. încercările
 26. rezistenţei gennane în inteiiorulţării sunt meritorii constinduindu-se
 27. într-o făclie în tenebrele celei mă i obscure epoci din istoria modernă
 28. a Germaniei; ele au răscumpărat — cel puţin pârtia l — trecutul şi
 29. au lansat o punte pentru vremurile de azi
 30. <notă>
 31. 1. Ibdem
 32. 2. Vezi Adevărul, din 3 iulie 1994.
 33. </notă>
 34. 15
 35. Toate aceste fapte trebuie mereu aduse în actualitate. „ Som-
 36. nul raţiunii naşte monştri". Să luăm aminte la naşterea acestor
 37. „monştii".
 38. Scriitorul gennan de origine evreiască, Ştefan Zweig, se
 39. sinucide la 23 februarie 1942, neputând suporta calvarul unei
 40. Europe care se autodistruge: „annăsarii dezlănţuiţi ai apocalipsu-
 41. lui [...] — nota el — au trecut ca o vijelie prin viaţa mea", „când
 42. marile ideologii de masă au crescut şi s-au extins sub ochii mei :
 43. fascismul în Italia, naţionalism-socialismul în Gennania, bolşe\:is-
 44. mitlîn Rusia şi înainte de toate, ciuma aceea blestemată, şovinismul
 45. care a otrăvii tot ce avea mai bun cultura noastră europeană".
 46. Zguduitorul său roman, Inimi neliniştite, se încheie cu o reflecţie
 47. a cărei perenitate istoria va dovedi-o mereu : „nici o vină nu e
 48. uitată cât timp conştiinţa mai ştie de ea".
 49. Ascensiiinea pe scena istoriei şi conducerea lumii de către
 50. dictatori trebuie să fie un avertisment şi opennanenţă a conştiinţei
 51. fiecărui imUvid.
 52. Cinismul şi aberantele idei cuprinse în această carte tre-
 53. buie să fie un memento pentru cei de azi
 54. (Tudor Nedelcea)

comments powered by Disqus