Ispovest: gledala kako moja cimer­ica u?iva u s*ksu


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Dec. 16, 2018, 2:30 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 4.2 kB

HITS: 152

  1. ❤Ispovest: gledala kako moja cimer­ica u?iva u s*ksu
  2. ❤ Click here: http://inlbeswebbia.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjE6Imh0dHA6Ly9iaXRiaW4uaXQyX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6NTI6IklzcG92ZXN0OiBnbGVkYWxhIGtha28gbW9qYSBjaW1lcsKtaWNhIHU/aXZhIHUgcyprc3UiO30=
  3. Ah moj Boie blagi! Giorgio Bizet: Carmen, opera completa per pianoforte, G.
  4. Ao kume, nioje jaiko sunce! Toga se uvek pribojavam, tog govora u ime dece, cemu je, na rocito, sklona prosvetnopedagoska struka cast izuzecima!
  5. Zar nisam nešto sasvim tvoje. Osobito se havi oko jio-l slova izmegju bra. Korupcija je inherentna vršenju vlasti i, dakle, vršenju Zla. ROMANSA Na svet sam došao sličan ljudima koji na srcu nemaju ljusku. Dok tvoje radnje ne ogrožavaju druge, ne interesira me šta radiš u autu. Britanija kao lider Tokom 18. Međutim, Szent Istvan nije dospio daleko od svoje matične pulske sol jer su ga u zasjedi kod otoka Premude dočekala dva talijanska torpedna čamca i potopila.
  6. Ekološke smokve obitelji Kardum lako nađu kupca - Ako sebe srozate u sopstvenim očima, onda će vas i okolina gledati sa omalovažavanjem.
  7. U gimnaziju sam išao u Kikindi i Pančevu, a studirao u Beogradu. Živim u Novom Sadu. To je čista moja biografija. U stvari, ja svima kažem da pravu biografiju, onakvu kakvu bih želeo, još nemam, i pored toliko knjiga koje sam napisao, slika koje sam izlagao, filmova koje sam snimio, dramskih tekstova, reportaža u novinama... Svakog jutra poželim da počnem jednu odličnu biografiju, koja bi poslužila, ako nikome drugom, bar đacima u školi, jer oni, nažalost, moraju da uče i život pisca. Ja bih bio najgori đak, jer ni svoj život nisam naučio. A radio sam svašta. Bio zidarski pomoćnik, fizički radnik u pivari, kubikaš na pristaništu, mornar, pozorišni reditelj, bavio se vodovodom i kanalizacijom, radio kompresorima, obrađivao drvo, umem da napravim krov, glumio u jednom lutkarskom pozorištu, čak i pravio lutke, vodio televizijske emisije, bio konferansije... Imam i neke nagrade i priznanja. Jednu za životno delo u poeziji za decu. Zlatnu arenu za filmski scenario. Nosilac sam ordena zasluga za narod. Neko bi od svega toga mogao da napiše bezbroj stranica. Recimo: uređivao list 'Ritam' ili uređivao Zmajev 'Neven'... Najviše bih voleo da sami izmislite moju biografiju. Onda ću imati mnogo raznih života i biti najživlji među živima. I u svim ostalim svojim pesmama. Osnovnu školu učio u Mokrinu i Pančevu, gde se porodica u leto 1941. Gimnaziju pohađao u Pančevu, sedmi razred u Kikindi, maturirao u Pančevu. Studirao slavistiku ruski i češki jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posle mature radio je u tehnici pančevačkog Narodnog pozorišta, a 1951. Više od godinu dana bio u Beogradu urednik Pionira 1959—1960. Po povratku u Novi Sad 1961. Prema njegovim stihovima komponovao je više zabavnih pesama koje su bile zapažene na festivalima. Pesnik koji je svojom poezijom i slikar koji je svojim umetnički radom ostavio neizbrisiv trag. Prerano je otišao sa ovoga sveta, a u svome relativno kratkom životu dosegao je zvezdano nebo popularnosti, i kod dece i kod odraslih. Bio je svestrani umetnik, pesnik, slikar, sanjar i boem, osobenog životnog i stvaralačkog stila. Antić nije čist dečji pisac. U prvim njegovim stihovima oseća se podavanje tuđim uticajima. U početku je rezoner i didaktičar koji apostrofira dečju neposlušnost i roditeljski odnos prema svom porodu. Odvaživši se da pripada novoj estetici, pesnik za svoju temu uzima ljubav, i to đačku ljubav, temu od koje su raniji pisci bežali. Centralni motiv sveukupne njegove umetnosti je ljubav. Lepota početničke ljubavi, naivne i nepatvorene, polje je autorovog delovanja i njegova simpatija. Antić je progovorio o buđenju dečje duše bez zavijanja, jasno i otvoreno. To je lirska drama o preobražaju detinjstva u mladost, o tajnim šaputanjima i sanjarenjima, i o stidnim i smetenim izricanjima prvih simpatija — poezija pomaljanja veličanstvene i čudesno blistave prve ljubavi. Kad bi jastuci progovorili,... A onda ljubav — dočaravaju lirsko uzbuđenje i složeno stanje duha u kome je sve drugačije. Tinejdžerska groznica, osećanje da

comments powered by Disqus